Internetowy Dom Mediowy net Spółka Akcyjna #

Internetowy Dom Mediowy net Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000300667

NIP: 5252195690

Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 5 610 000,00 złotych